mandag 11. august 2014

Gunvald Tomstad – Norsk dobbeltagent

Langs hele Norskekysten finnes historie fra andre verdenskrig samt andre kriger. Under den tyske okkupasjonen fra 1940 til 1945 var det mange motstandsmenn som jobbet sammen med britisk etterretning for å sabotere for tyskerne.Gunvald Tomstad fra Flekkefjord var en av disse motstandsmennene.

Etter at hans far døde, ble Tomstad boende med bestefaren sin, Gunleiv, men han arvet familiegården i 1942 da han var 22 år gammel. Han arbeidet som typograflærling i lokalavisen Agder Flekkefjords tidene. (En typograf er en person som arbeider med å velge stil, oppsett og utseende på det man trykker).(Picture 2: Tomstad var en ivrig fotograf. Dette bildet tok han under krigen, og viser gården på Helle utenfor Flekkefjord. Til høyre ser man motorsykkelen hans.)

Redaktøren i avisen, Ingvald Seland, nektet å publisere tysk propaganda  - med det resultat at avisen ble stengt ned. Dermed mistet Tomstad jobben i avisen og begynte isteden å jobbe som bonde.

Tomstad var teknisk interessert i radiosendere, og han laget noen selv før krigen kom. Det ble dog en slutt på dette da tyskerne begynte å konfiskere alle radiosendere fra høsten 1941.

Som typograf var det relativt enkelt for Tomstad å produsere og distribuere den illegale avisen «kongsposten» som ble laget av Tomstad, Ola Eide, Tor Njaa, Gudmund Seland og Johannes Seland.(Picture 3: Den tyske motorsykkelen som Tomstad av og til brukte når han spilte nazisympatisør)

I 1941 inngikk Tomstad en avtale med British Intelligence Service om at han skulle melde seg inn i Nasjonal Samling (NS). Dette som et skalkeskjul for de ulovlige aktivitetene han bedrev fra det hemmelige rommet i huset på gården.(Picture 4: Tomstads kompanjong Odd Kjeld Starheim ved radiosenderen)

Odd Kjeld Starheim bemannet også radiosenderen, da forkledd som bonde. Radionettverket ble kalt «Cheese», og var underlagt Special Operations Executive (SOE). SOE var en hemmelig britisk militærenhet som bygde opp motstandsbevegelser i land som var okkupert av tyskerne.

Tomstad sendte informasjon til London om tyske skip som beveget seg langs kysten, samt troppetransport og bygging av flyplasser.

Tyskerne brukte måleutstyr for å finne de ulovlige radiosenderen, og de fant etter hvert ut at den befant seg i Flekkefjords-området.

Mange hus ble gjennomsøkt i området, men ikke Tomstad sitt. Dette fordi han var nazisympatisør. Men Tomstad jobbet ikke alene, han fikk hjelp av mange andre i motstandsbevegelsen. Blant annet Ester Synnøve Øysteinsland som spilte hushjelp, Kåre Austad som hjalp til med koding og dekoding av beskjeder og Andreas Lone som brukte radioen når Tomstad ikke hadde mulighet.(Picture 5: Tomstad tok dette bildet med selvutløser. Her er tyskerne på besøk på gården. Tomstad står i midten, mens personen til høyre er en norsk nazist.)

Det var på denne tiden Tomstad møtte Fie Rørvik som også var med i motstandsbevegelsen. Hun arbeidet på meieriet hvor Tomstad pleide å levere melk. Gjennom jobben på meieriet greide Fie å sende viktige beskjeder fra Flekkefjord til store byer som Stavanger og Oslo. De to giftet seg etter krigen.

Tomstad ble gradvis en ledende motstandsmann, samtidig som han var en prominent nazisympatisør i Flekkefjord. Å leve et slikt dobbeltliv var ikke enkelt, og han skrev følgende til britene:

«Noen ganger må jeg stoppe å spørre meg selv, er det virkelig dere? Jeg har veldig dårlig samvittighet ovenfor min mor. Hun tar det veldig hardt, og hun gråt da jeg var sammen med henne i går.»
  (Picture 6: Radiosenderen og pistolen Tomstad fikk av tyskerne.)

Tomstad var dobbeltagent i 2 år – til 1943. Da fant de lokale Gestapo-agentene Hauptschaufürer Lipicki og Sturmscharfürer Lappe at der var Tomstad som stod bak de ulovlige radiosendingene.

Heldigvis greide han raskt å flykte til Sverige og så videre til Storbritannia.

Tomstad gikk hardt ut mot krigen, og han var ikke begeistret for utmerkelsene og medaljene han fikk i tiden etter krigen. Han ende faktisk opp med å begrave de i hagen slik at han skulle slippe å se dem.

I årene som fulgte etter krigen slet han både fysisk og psykisk, og han gikk bort bare 51 år gammel. Da han ble begravd ble det sagt: «Du kjempet for alt, men nå har du ofret alt.» Han etterlot seg tre barn, og et bor fremdeles på gården.


Bildene er gjengitt med tillatelse fra Tomstads familie og noen har aldri blitt vist offentlig før.

Hvis du er interessert i 2. verdenskrigs historie, besøk:
Hvis du trenger mer informasjon, ta kontakt med Adam fra Visit Sørlandet
adam (at) visitsorlandet.com

Ingen kommentarer: